Alkohol är en psykoaktiv narkotika som innehåller etanol och deprimerar den centrala nervsystemet som resulteras I låg hämning, dålig bedömningsförmåga, reducerad uppmärksamhet och tröghet I rörelser och reaktion. Alkoholinnehållande drycker kan vara mycket beroendeframkallande och tillståndet då man blir beroende av dem kallas för alkoholism.

Kortsiktiga effekter av alkoholintag

Alkohol påverkar hjärna, framkallar euphoria och upphetsning, ökar självförtroende, förkortar uppmärksamhetsspann och släpper hämning. Dessa progresserar vidare till funktionella hinder såsom sömnighet, dålig koordination, minnesförlust, dimmig syn och fördröjning i reaktion. Om personen fortsätter dricka och alkoholhall i blodet ökar, övergår dennes tillstånd till stupor (extremt förvirring, höjad emotionaliteten, oförmåga att stå på båda ben och även gå, kräkningar och försvinnande medvetandet, som ibland kallas för ‘blackout’). Vid fortsättning av alkoholintag kan en fullavstängning inträffa som innebär långå perioder av medvetandeförlust, minskad andetakt och blodcirkulation, undertryckta reflexer och även död.

Långsiktiga effekter av alkoholism

När individen vänjer sig vid sedvanliga drickandet, levern blir effektivare på att bearbeta alkohol och få bort den från blodomloppet så att alkoholisten blir tvungen att förbruka större mängder av alkohol för att nå samma effekt, som bidrar drastiskt till alkoholberoende. Runt 8 procent av hela USA befolkningen är beroende av alkohol men många fler lider av alkoholrelaterade problem men aldrig söker hjälp.

Långsiktigt kan drickande resultera i demens, flera typer av cancer (mun, svalg, matstrup, struphuvud, bröst, tarm och levercancer), undernäring, leverskador, psykiskt instabilitet, irritabilitet, minnesförlust, hjärtsjukdomar, hjärnskador, vitaminbrist, magsår, hudproblem samt problem med sexuellförmåga.

På Ocean Recovery rehabkliniken, de kunder som lider av alkoholberoende är behandlade i en behaglig och avslappnande miljö där de kan fokusera på sin återhämtning i komfort. Efter den initiala bedömningen, patienterna är introducerade till vår kärn behandlingsteam som består av en primär terapeut, familjeterapeut, en psykiater, en sjuksköterska och en alkohol detox specialist, vid behov. Vårt mål är att göra detox så behaglig som möjlig så vår rehabiliteringsprogram innehåller många komplementterapier som hjälper att minska ångesten, inklusivt neurofeedback, massage och akupunktur. Neurofeedback har provat sig vara särkild effektiv att bota sömnlöshet. Ingen rehabiliteringscenter kan överskatta vikten på den korrekta detoxproceduren för att inte utsätta hjärn och kropp för onödig stress.

Medans behandlingsprogram skiljer sig med varje patient för att vi anpassar detox- samt terapeutiskplan till specifika behov, alla rehabiliteringsprogram på Ocean Recovery inkluderar individuell terapi, flera gruppterapier, en familjeprogram samt fullständigande terapier för specifika individuella problem. Vi behandlar de flesta förekommande problem och vår rehabiliteringsklinik samarbetar med olika specialitetsläkare som vi bjuder in att hjälpa kunder med specifika problem och diagnostering. Även efter behandlingen är klar våra kundtjänster hjälper patienten hålla kontakten med kliniken och känna sig trygg och välstödd.
Våra behandlingmetoder baseras på två grundläggande steg, som en person måste göra för att bli av med sina skadliga vanor och alkoholmissbruk:

Steg 1 är ‘medvetande’ – personen måste bli medveten om sina skadliga vanor och ideér som fick de att fortsätta missbruka. Det viktigaste i detta steget är att man lär sig att dämpa sina begär, slippa alla omständigheter då man kan vara utsatt för alkoholintag samt att identifiera och hantera utlösare till missbruk.
Steg 2 kallas för ‘omvandlande’ och påbörjas då kunden har fått förstånd av hur viktigt det är att klara av behandlingskursen på vår alkohol rehabiliteringscenter. Bara efter man har accepterat sin alkoholberoende rehab processen börjar bli fruktbar. Genom steg två ändras sakta negativa beteendemönster och ideér med målet att komma fram till mer positivt och hälsosamt liv

Filosofin bakom dessa är simpel – förståelse och utveckling. Vi på Ocean Recovery förstår att alla personer är olika och vi är redo att hjälpa och vägleda alla som lider av den skadliga sjukdomen av alkoholism i en lugn och komfortabel miljö.